Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137GRUPY MODLITWY ŚW. O. PIO

  •  Pierwszy impuls - Karmię Was tym, czym sam żyję

Do klasztoru w San Giovanni Rotondo ciągle przychodzili ludzie. Po co? Aby zobaczyć świętego? Nie sądzę. Przyszli, by przy Ojcu Pio szukać Źródła, które daje wodę żywą. Słuchali Słowa Bożego, spowiadali się, uczestniczyli w Eucharystii, czyli to wszystko co mamy dziś pod ręką. Pragnęli bardziej poznać Tego, który do końca ich umiłował? (J 13, 1). To Jezus był centrum, a zakonnik z brodą wskazywał tylko drogę do Niego, jak Jan Chrzciciel. Wierni z różnych stron świata szybko zorientowali się, że mnich ze stygmatami to ktoś, kto ma wyjątkową relację z Bogiem. Zechcieli, aby on uczył ich wspólnej modlitwy, by mogli słuchać i mówić z Tym, który wszystko może.
 
  •  Znak czasu - apel papieża wojny

Kończyła się II Wojna Światowa. Świat pogrążony był w bólu, rozpaczy i beznadziei. Głos Kościoła stał się wezwaniem samego Chrystusa - Nie bójcie się. Wtedy Ojciec Święty Pius XII zaapelował do wiernych o modlitwę za pokój na świecie. Kapłanów prosił, by uczyli swoje owieczki modlitwy wspólnotowej, by przemocy wytoczyć armaty wspólnej i ufnej modlitwy ludu Bożego.
 
  •  Odpowiedź o. Pio - Kto ma uszy niechaj słucha

Sprawy Kościoła i wiernych były dla Ojca Pio najważniejsze. Za Kościół, pasterzy i wiernych nieustannie się modlił, pokutował i cierpiał. Gdy usłyszał prośbę papieża zareagował spontanicznie: Zakasajmy rękawy. Weźmy się do roboty. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!? Tak zrodziły się grupy, które podjęły się zadania wspólnej modlitwy.
 
  • Grupy Modlitwy w oczach Założyciela

Padre Pio mówił o grupach, że są szkołami wiary - uczą jak otwierać się na łaski Boże i nie tracić tego, czym Pan nas hojnie obdarza. Ogniska miłości to kolejne oznaczenie grupek modlitwy powstałych w San Giovanni.

Stygmatyk rozumiał modlitwę jako środek ku wchodzeniu człowieka w żywy kontakt z Bogiem, broń do zwalczania zła i zadośćuczynienie za spowodowanie przez nie skutki.
W sercu słyszał głos Jezusa z Ewangelii: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49). Ten głos kazał mu otworzyć się na dar wspólnej modlitwy i w konkrecie życia postrzegać bliźnich jako braci i siostry Mistrza z Nazaretu. Odczytywanie woli Bożej widział Pio w trwaniu we wspólnocie Kościoła, pod opieką duchowych przewodników - kapłanów, aby nie pobłądzić na drogach wiary.

Ojciec Pio ponadto zalecał członkom swoich grup:

  •  modlitwę co wieczór w rodzinie
  •  pobożne uczestnictwo we Mszy św. i częste korzystanie z sakramentów świętych
  •  różaniec
  •  spotkania w kościele raz na tydzień (a przynajmniej raz w miesiącu)
  •  rozważanie Słowa Bożego i życie według Ewangelii (szczególnie zalecał rozważać Mękę Pańską klęcząc)
  •  adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Uczył, że moc nie jest w przemocy, ale w praktykowaniu uprzejmości, serdeczności i dobroci na co dzień. Wzywał, by do modlitwy w grupach zapraszać rodziny i przyjaciół. Ukazywał jak żyć po chrześcijańsku przykładem własnego życia, a dopiero później słowem. Prowadził z tymi, którzy przychodzili na modlitwę duchowe rozmowy, dzięki którym ludzie wracali do swoich rodzin szczęśliwi i umocnieni Słowem Bożym.