Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29 MARCA 2020

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami i wskazaniami państwowymi i kościelnymi skupimy się na indywidualnym i rodzinnym rozważaniu męki Pańskiej w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszych świątyniach nabożeństwa te nie będą sprawowane.

2. Od środy we Mszy św. lub innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Prosimy o to, by w pierwszej kolejności były to osoby, które zamówiły intencję mszalną. Prosimy również o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia. W przypadku większej ilości wiernych przybyłych na Eucharystię przed rozpoczęciem Mszy św. udzielona zostanie Komunia Święta tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy św. Zwróćmy uwagę na to, by w świątyni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie, znak pokoju przekazywać przez skinięcie głową a przystępując do Komunii Świętej zachować odstęp dwóch metrów od siebie nawzajem. Ze względu na konieczność ochrony przed zakażeniem zarówno wiernych, jak i szafarza - zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

3. Ksiądz Biskup diecezjalny w tej nadzwyczajnej sytuacji, która uniemożliwi większości wiernych uczestniczenie we Mszy św. niedzielnej, udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Zachęca także do korzystania z transmisji Mszy św. niedzielnych w TVP 1 o godz. 7.00 i 11.00, w Polskim Radiu Program Pierwszy o 9.00, w Telewizji TRWAM o 9.30, w TV Polonia o 13.00, w TVP 3 Gorzów o 10.30 i w Radio Zachód o 10.30. W Internecie transmitowane są również Msze św. i nabożeństwa z Rokitna. W ciągu tygodnia mamy również możliwość włączenia się w - poprzedzoną Koronką do Bożego Miłosierdzia - Eucharystię o godz. 15.00 sprawowaną w naszym sanktuarium a transmitowaną za pomocą Internetu. W niedzielę możemy w ten sposób „uczestniczyć” w Eucharystii sprawowanej o godz. 12.30. Link pozwalający śledzić transmisję znajdziemy na stronie internetowej parafii.

4. W związku z zaistniałą sytuacją diecezja we współpracy z TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radiem Zachód zaprasza do udziału w liturgii poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe realizowane z Paradyża – siedziby Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Ze względu na odwołanie parafialnych rekolekcji wielkopostnych zapraszamy na Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. o transmitowane godz. 19.00. Rekolekcje wygłoszą: ks. Grzegorz Cyran, ks. Robert Patro, ks. Waldemar Kostrzewski. Z seminarium transmitowana będzie również o godz. 10.30 liturgia Niedzieli Palmowej oraz o godz. 19.00 uroczystości Triduum Paschalnego, a zatem Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna.

5. Bez zmian nasza sanktuaryjna świątynia pozostaje w ciągu dnia otwarta dając okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do modlitwy indywidualnej i korzystania z transmisji Mszy św. i innych celebracji liturgicznych za pośrednictwem mediów.

6. Przypominamy o możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania pół godziny przed każdą Mszą św. (sprawowaną o godz. 7.00, 9.30, 15.00 i 18.30). Aby umożliwić wiernym okazję do spowiedzi, a zarazem zachować ograniczoną prawem liczbę zgromadzonych osób informujemy o możliwości również telefonicznego umówienia się z kapłanem na spowiedź świętą (dzwonić można na numer tel. (68) 382 92 22 lub 699 973 439). W tym szczególnym czasie próbujmy nie łączyć spowiedzi z kierownictwem duchownym a ograniczyć się do krótkiego wyznania win. Pamiętajmy jednocześnie, że w przypadku braku dostępu kapłana, wierni mogą odzyskać stan łaski uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, czyli wyrażenie skruchy z miłości do Boga. Taka skrucha, poprzedzona rachunkiem sumienia i postanowieniem poprawy, może być wyrażona prostą formułą (np. akt żalu: „Ach żałuję za me złości….”). Żal doskonały powinien także zawierać w sobie szczery zamiar wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi przy najbliższej okazji. Wskazane jest również podjęcie jakiegoś czynu pokutnego w ramach zadośćuczynienia za grzechy.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujmy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prośmy również o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Nie uczynimy tego jednak jak zwykle we wspólnocie trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu lecz indywidualnie. Intencja powszechna Apostolstwa Modlitwy na kwiecień - o wyzwolenie od uzależnień. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką. W intencji parafialnej polecajmy wszystkie sprawy parafii, ofiarodawców, fundatorów, wszystkich zaangażowanych w sprawy rozwoju naszej parafii.

8. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

9. Nie będzie odwiedzin chorych z racji I piątku miesiąca. Rozumiemy sytuację. Niemniej zawsze, gdy zachodzi potrzeba spowiedzi czy udzielenia namaszczenia chorych ze względu na pogarszający się stan zdrowia można o tę posługę poprosić dzwoniąc na parafialny numer telefonu – niezależnie od pory dnia i nocy.

10. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Obecnym podczas Mszy św. pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

11. Na czas trwania epidemii odwołane zostały wszystkie zaplanowane w parafii spotkania formacyjne oraz dyżury stałe w kancelarii parafialnej zostają odwołane. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, a ewentualne osobiste wizyty wcześniej umówić. Porządek Mszy św. w naszej parafii pozostaje bez zmian. Ze względu na zaistniałą sytuację w niedzielę między godzinami: 15.00 a 16.00 oraz 17.00 a 18.00 dodatkowo będzie można przystąpić do Komunii Świętej. W świątyni będą dyżurowali kapłani służąc jednocześnie również sakramentem spowiedzi.

12. Do nabycia - w cenie 15 zł - są wielkanocne świece Caritas.

13. Zachęcamy do modlitwy o ustanie epidemii (o godz. 20.30 w łączności z kapłanami i osobami życia konsekrowanego, którzy modlą się w tym czasie różańcem bez udziału wiernych) oraz do wzajemnej troski o krewnych i sąsiadów zwłaszcza starszych poprzez choćby zrobienie dla nich zakupów tak, by nie musieli wychodzić z domu. Powierzamy się Bogu Wszechmocnemu modląc się słowami modlitwy:

MODLITWA NA CZAS EPIDEMII

Okaż nam miłosierdzie, dobry Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha, gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Zgodnie z dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiana będzie msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej we wszystkich sanktuariach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (w naszym sanktuarium o godz. 7.00) oraz umieszczona zostanie skarbona z opisem "Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej".