Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Podczas czytania dzisiejszej Ewangelii przypomniała mi się anegdota z życia pewnego wziętego kaznodziei. Otóż na niedzielnej Mszy św., na której odczytano Ewangelię o Przemienieniu Pańskim, wygłosił on najkrótsze w swym życiu kazanie. A mimo to, wywarł spore wrażenie na swych słuchaczach i sprawił, że wielu wzięło sobie do serca jego słowa. Kazanie to łatwo przytoczyć, bo zawierało się w trzech następujących po sobie słowach: „Przemieniajmy się, przemieniajmy się, przemieniajmy się!”.

Rzeczywiście, podejmując trud wielkopostnego nawrócenia, przez post, modlitwę i jałmużnę, mamy nadzieję, że doprowadzi on do naszego przemienienia. Zwykle myślimy tutaj o przemianie naszego postępowania z gorszego na lepsze. A jednak Boża obietnica sięga dalej. Łaska Chrystusa, która daje nam siłę do nawrócenia i zmiany swego postępowania, sprawi również i to, że kiedyś nasze marne, ziemskie ciała zostaną przemienione na wzór chwalebnego ciała naszego Zbawiciela. Tę tajemnicę objawia nam św. Paweł w czytanym dziś fragmencie listu do Filipian. Apostoł przypomina również o tym, że „nasza ojczyzna jest w niebie”. Czasem wydawać nam by się mogło, że obietnice przemiany naszego ciała na ciało chwalebne, niezniszczalne, jakie Bóg składa wobec nas, są nierealne. W takich chwilach wspomnijmy na wiarę Abrahama. Bóg obiecał mu coś, co również mogło wydawać się nierealne — potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham uwierzył, Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, a obietnica stała się faktem.
 


Zgodnie z dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiana będzie msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej we wszystkich sanktuariach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (w naszym sanktuarium o godz. 7.00) oraz umieszczona zostanie skarbona z opisem "Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej". 
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 (tylko sprawy duszpasterskie) 
Hotel Przystań Pielgrzyma +48 604 252 137
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u