Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej


VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

 „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Ucz mnie, abym przestrzegał Twego Prawa i zachowywał je całym sercem” — ta modlitwa Psalmisty bardzo mocno rozbrzmiewa w dzisiejszej liturgii słowa. Autor natchniony prosi Boga, aby najpierw nauczył go swojego Prawa, potem pomagał przestrzegać je przez całe życie i nosić głęboko w swoim sercu. Widać, jak drogie jest Psalmiście to Prawo, bo jego zachowywanie jest warunkiem zbawienia. Jest świadom, że tylko z Bożą pomocą może je wypełnić, i o tę pomoc pokornie prosi.

Prawo Boże powinno być równie ważne dla każdego z nas, o czym przypomina Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Pan chce nas uwrażliwić na prawdziwą wymowę treści zawartych w Bożych nakazach. Podkreśla mocno, że nie jest przeciwko Prawu, ale występuje przeciwko jego niewłaściwej interpretacji ze strony uczonych w Piśmie i faryzeuszów. To oni dopuścili się deformacji Bożych norm, aby znaleźć usprawiedliwienie i pretekst do złego traktowania swoich braci. Tymczasem nakazy Pana winny stawać się narzędziem obrony i promocji życia każdego człowieka. One także powinny kierować sercami uczniów, których Jezus powołał do swego Królestwa. Wtedy odznaczać się będą głęboką i czynną sprawiedliwością, która obca jest wyrachowaniu i czystej formalności. Staną się ludźmi sumienia i ich moralność będzie głęboko zakorzeniona w Ewangelii. Chrystusowe wskazania dotyczące małżeństwa, czystości i jednoznaczności w postępowaniu będą stawiać najwyżej. Barometrem miłości bliźniego dla nich będzie nieustanna gotowość do pojednania i wzajemnego przebaczenia.

Taki sposób życia św. Paweł nazywa dzisiaj prawdziwą mądrością, która nie jest jednak mądrością tego świata. Otrzymujemy ją od Ducha Świętego, który objawia nam w sposób głęboki tajemnice samego Boga i Jego wolę. Dzięki temu widzimy oczami wiary to wszystko, co Pan przygotowuje dla nas w niebie. Są to rzeczywistości tak piękne, że warto dla nich natrudzić się, aby je zdobyć. Wymaga to jednak opowiedzenia się w sposób świadomy po stronie Boga, umiłowania Go i przestrzegania Jego przykazań. Mędrzec Syrach powie nam, że uda się to zrealizować dzięki naszej dobrej woli, połączonej z prawdziwą wolnością ducha. Pan będzie wspierał swoją łaską nasze pragnienie bycia Mu wiernym, czego On bardzo pragnie i w czym ma upodobanie. Wierność Bogu i Jego przykazaniom ustrzeże nas od dróg bezbożności i popadnięcia w grzechy. Jeśli tylko zechcemy, potrafimy zachować Boże przykazania i wyciągać zawsze ręce po to, co dobre, a odrzucając wszystko co złe.

Jest to wolność domagająca się bojaźni Pańskiej: polega ona na tym, ze boję się zasmucić mojego Ojca w niebie moim niewłaściwym postępowaniem, bo wiem, że On bardzo mnie kocha. Stąd też zawsze pamiętam, że zachowanie Jego przykazań sprawia Mu wielką radość. Jego słowa, objawione przez Jezusa, są dla mnie „duchem i życiem” i nimi się kieruję. Człowieka, który poszukuje Boga i wypełnia Jego Prawo, Biblia nazywa szczęśliwym: „Błogosławieni szukający Boga”. Pochylając się bowiem nad Bożym Prawem, odkrywać będziemy coraz bardziej oblicze Pana i jednocześnie piękno naszego powołania chrześcijańskiego. Z szeroko otwartymi oczami będziemy mogli podziwiać to wszystko i stawać się szczęśliwymi.
 


Zgodnie z dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiana będzie msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej we wszystkich sanktuariach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (w naszym sanktuarium o godz. 7.00) oraz umieszczona zostanie skarbona z opisem "Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej". 
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 (tylko sprawy duszpasterskie) 
Hotel Przystań Pielgrzyma +48 604 252 137
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u