Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcejREMONT KOŚCIOŁA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na świecie mamy wiele przepięknych świątyń, a wśród nich także i w Polsce.
Do takich należy także i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.

Aby uratować jego piękno trzeba przede wszystkim dokonać kapitalnego remontu elewacji, wież, dachu i pokryć go.
Zwracamy się do wszystkich miłośników ziemi lubuskiej i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i świecie o pomoc w wykonaniu tego trudnego zadania.

Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy.


ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU REMONTU


Ofiary na remont kościoła można przekazywać na konto BZ WBK:

Konto w PLN:
51 1090 1593 0000 0001 1454 8441

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN:
PL51 1090 1593 0000 0001 1454 8441

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus Chrystusa, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić


 
Ewangelia mówi nam o dwu nieszczęśliwych ludziach. Nędzarz - nieszczęśliwy na ziemi, bogacz - nieszczęśliwy po śmierci. Przypowieść ewangeliczna nie wspomina o człowieku ubogim - szczęśliwym na ziemi i szczęśliwym po śmierci. Spróbujmy przez moment zastanowić się nad znaczeniem tych trzech słów: bogacz, nędzarz i ubogi.

Bogacz to człowiek, który posiada więcej, niż potrzebuje. Zatrzymuje zatem dobra doczesne bezużytecznie w swoich rękach. One nie służą ludziom. Jest nastawiony na gromadzenie. Drugą cechą charakterystyczną dla bogacza jest pokładanie ufności w posiadanym bogactwie. Stąd Bóg nie jest mu już potrzebny. Wierzy przede wszystkim we wszechmoc pieniądza. Czy taki człowiek może być szczęśliwy? Nigdy! Dobra, w których pokłada ufność, zawsze są zagrożone. W każdej chwili może je stracić. Bogacz zdaje sobie z tego sprawę i ta niepewność wyklucza z jego życia prawdziwy pokój i radość. Stąd nie ma mowy o prawdziwym szczęściu.

Nędzarz to człowiek żyjący w całkowitej niepewności. Nie chodzi tu tylko o sprawy materialne, np. brak tego, co koniecznie potrzebne do zaspokojenia głodu. Nie. Chodzi tu o brak nadziei, o to, że taki człowiek nie ma w kim, albo w czym złożyć swej ufności. Nędzarz nie jest nikomu potrzebny. Bogacz jest potrzebny bogactwu, które zgromadził, jest jego stróżem. Nędzarz nikomu nie jest potrzebny. To człowiek, którego nikt nie słyszy, choćby nawet głośno krzyczał. Równie beznadziejna jak życie jest śmierć nędzarza. I ona bowiem nie jest potrzebna nikomu.

O nędzarza nikt się nie troszczy, nikt nie potrzebuje jego przyjaźni. To jest największe nieszczęście tych ludzi. A jest ich wielu. My nie chcemy zobaczyć nędzy, ale ona jest i patrzy na nas. Nędza jest problemem całej ludzkości. Rozwiązanie tego problemu, czyli ofiarowanie przyjaźni najbardziej nieszczęśliwym ludziom, jest podstawowym zadaniem chrześcijan. Wreszcie ostatnie z wymienionych określeń. Człowiek ubogi to ten, kto umie dzielić się tym, co posiada z potrzebującym pomocy. Żadne dobro w ręku człowieka ubogiego nie jest bezowocne. Ubogi to również ten, kto żyjąc dla innych, całą ufność pokłada w Bogu. O ile bogactwo i nędzę można nazwać stanem, w jakim się człowiek znajduje, o tyle ubóstwo jest szczególnym rodzajem twórczej aktywności, zmierzającej do właściwego wykorzystania wszystkich talentów, celem uszczęśliwienia innych.

Świat bogacza i nędzarza jest zamknięty, jest ograniczony albo przez bogactwo, albo przez brak zapotrzebowania na czyjeś istnienie. Świat ubogiego jest zawsze otwarty na potrzeby wszystkich ludzi. I tylko człowiek ubogi może być szczęśliwy, tak tu na ziemi, jak i w wieczności. "Błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie." Należy już teraz i należeć będzie w wieczności.

Informujemy, że uroczystość I Komunii Świętej w roku 2017 odbędzie się 21 maja: I grupa o godz. 9.00, II grupa o godz. 11.15.
 
REZERWACJA NOCLEGU W PRZYSTANI PIELGRZYMA

NAUKI PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW. 2016
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 lub +48 68 382 92 22
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u