Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin

Telefon dyżurny:
+48 699 973 439

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Hotel Przystań Pielgrzyma
+ 48 604 252 137

Podczas wizytacji 27 listopada 1987 r. ks. bp dr Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu – proboszczowi parafii M.B. Królowej Polski budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie. Podczas... więcej


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw


„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem".

Słowo „nienawiść" pojawiające się prawie we wszystkich tłumaczeniach Ewangelii, nie do końca oddaje dziś sens słów Jezusa. W językach nowożytnych bowiem nienawiść wiąże się z silnym ładunkiem emocjonalnym, z wrogością, przemożną chęcią „niewidzenia" kogoś już nigdy.

Tymczasem znaczenia słowa „miseo", występującego w Ewangelii, należy szukać w Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, która posługuje się nim dla wyrażenia oddalenia kogoś. Taki na przykład ludzie popełniający rytualną nieczystość, spożywający nieczysty pokarm, są „znienawidzeni", czy raczej wykluczeni, odsunięci przez Boga. Podobnie też Jakub, który kochał bardziej Rachelę niż Leę, tę drugą „nienawidził", a raczej odsuwał od siebie.

Posługiwanie się tym słowem było charakterystyczne dla semickiego sposobu myślenia, w którym sprzeczne pojęcia łączono ze sobą, nie wchodząc w głębię ich znaczenia. Kiedy w Ewangelii według św. Łukasza mowa jest o nienawiści „ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego", nie można w tym widzieć wezwania do wrogości. Musimy mieć przed oczyma kontekst wypowiedzi Jezusa, który zwraca się do ciągnących za Nim tłumów („szły za Nim wielkie tłumy") i kieruje do nich naukę na temat powołania do bycia Jego uczniem. Uczeń Jezusa musi postawić Boga na pierwszym miejscu, musi odsunąć na bok wszystko, co sprzeciwia się wierności Jego słowu. Nienawiść do innych, do najbliższej rodziny, do siebie samego, oznacza nic innego, jak prymat miłości do Boga. Słowo „miseo" można by tu oddać jako „kochać mniej". Boga trzeba kochać więcej, trzeba Mu się oddać w pełni, bo On „do końca nas umiłował".Zgodnie z dekretem ks. bp Tadeusza Lityńskiego z dnia 5 lipca 2017 roku, każdego pierwszego dnia miesiąca odprawiana będzie msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej we wszystkich sanktuariach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (w naszym sanktuarium o godz. 7.00) oraz umieszczona zostanie skarbona z opisem "Ofiara na odbudowę katedry gorzowskiej". 
ADRES:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
Osiedle Łużyckie 52
66-200 Świebodzin
Telefon dyżurny +48 699 973 439 (tylko sprawy duszpasterskie) 
Hotel Przystań Pielgrzyma +48 604 252 137
e-mail:
sanktuarium.milosierdzia@gmail.com

Konto parafialne:

51 1090 1593 0000 0001 1454 8441
Ofiary na Figurę Chrystusa Króla można przekazywać na konto BZ WBK:

PLN
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265

przelewy zza granicy:

BIK: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL
95 1090 1593 0000 0000 5903 7265
stat4u